ФУНДАЦІЯ
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ
СПІВПРАЦІ
ПАУСІ

ЕКСПЕРТИ

Наталія Гринчук, м.Київ

Наталія Гринчук, м.Київ

Кандидат економічних наук, доцент Національної академії державного управління при Президентові України, провідний науковий співробітник, завідувач відділу Науково-дослідного інституту соціально-економічного розвитку міста Київської міської державної адміністрації. Працювала експертом у Проекті міжнародної технічної допомоги "Місцевий економічний розвиток міст" (Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) та Уряд Канади) та у Проекті "Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей та міст України"

Написати

Юстина Півко, м.Варшава

Юстина Півко, м.Варшава

Навчалася у Варшавському університеті, з 2009 року працює у Мерії міста Варшава, у Центрі громадських комунікацій, відділ консультацій та партиципації. Працювала на посадах: спеціаліста з питань консультацій з громадськістю; координатора Проекту за підтримки ЄС «Від діагностики до стратегії – модель планування розвитку публічних послуг». На сьогоднішній день працює на посаді координатора партиципаторного бюджету у місті Варшава. Є одним з авторів посібника «Стандарти партиципаторного бюджетування у Польщі», а також фасилітатором дискусій в рамках Першого форуму фахівців-практиків "Проблеми реалізації партиципаторних бюджетів" у 2014 році.

Написати

Борис Мартеля, м.Лодзь

Борис Мартеля, м.Лодзь

Представляє громадську організацію «Топографія», м.Лодзь, експерт з партиципаторного бюджетування. Автор низки публікацій з проблем реалізації бюджету участі. Брав участь у запровадженні методології партиципаторного бюджету у мм. Лодзь та Варшава. Є випускником ХХ-тої Літньої школи лідерів громадянського суспільства та Школи суспільної участі Національної федерації неурядових організацій (OFOP).

Написати

Наталія Балдич

Наталія Балдич

Кандидат наук з державного управління

Написати

Деніс Черніков

Деніс Черніков

Написати